Medisch noodzakelijke voetzorg tijdens de lock down

Wat is medisch noodzakelijke voetzorg?

Onder medisch noodzakelijke voetzorg vallen de onderstaande problemen aan de voeten:

 • Een ingroeiende nagel of een beschadigde nagel (bijvoorbeeld omdat er iets opgevallen is), die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of een wond.
 • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
 • Een verdikte nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
 • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4  en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

De medisch noodzakelijke voetzorg voor bestaande klanten weeg ik zelf af. Nieuwe klanten dienen een verwijzing van een behandelend arts te overleggen, of wanneer u bij een collega onder behandeling bent is het mogelijk dat er intercollegiaal overleg plaatsvindt om te bepalen of u in aanmerking komt.

Wat kunt u verwachten?

 1. Aan de hand van professionele afweging/triage wordt bepaald of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.
 2. Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.
 3. Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is krijgt u advies.
 4. Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg neem ik contact op met de hoofdbehandelaar.
 5. Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

Wanneer kan er NIET behandeld worden?

Indien u:

 • verkouden bent, hoest en/of niest;
 • koorts heeft;
 • in besmet gebied bent geweest;
 • in contact bent geweest met iemand die het Covid-19 heeft;
 • dit is ook van toepassing als eventuele huisgenote(n) voldoen aan het bovenstaande.