Hygiëne

In de pedicurepraktijk is hygiëne uiterst belangrijk. Reiniging van instrumenten gebeurt in een professionele ultrasoon. Aansluitend vindt sterilisatie plaats. Dit gebeurt met een b-autoclaaf.

Het bedrijfshandboek voor het voetverzorgingsbedrijf heeft voor de reiniging en desinfectie van instrumenten minimale eisen opgesteld; “instrumenten dienen te worden gereinigd  in een ultrasoon en daarna te worden gedesinfecteerd door onderdompeling van 5 minuten in alcohol 70%. Op deze wijze zijn ziekteverwekkende micro-organismenen teruggebracht tot een aanvaardbaard niveau.” 

Door mijn werkervaring bij een Podotherapiepraktijk kwam ik in aanraking met het steriliseren van instrumenten in een b-autoclaaf.Pedicurepraktijk De Voetfactor Terwolde b-autoclaaf

Sterilisatie met de b-autoclaaf dood virussen, bacteriën en schimmels. Sinds juni 2018 steriliseert Pedicurepraktijk De Voetfactor alle instrumenten in een b-autoclaaf. De hoogst mogelijke vorm van hygiëne voor instrumenten.

Uiteraard is naast de hygiëne van instrumenten, ook de reiniging en desinfectie van textiel, oppervlakken, materialen en handen in de praktijk van  belang. De Voetfactor voldoet ruimschoots aan de hiervoor geldende richtlijnen van het bedrijfshandboek voor het voetverzorgingsbedrijf.