Hygiëne

In de pedicurepraktijk is hygiëne uiterst belangrijk. Instrumenten worden gereinigd in een kwalitatieve ultrasoon die geschikt is voor de reiniging van instrumenten. Daarna worden de instrumenten gesteriliseerd in een b-autoclaaf.

De code voor het voetverzorgingsbedrijf heeft voor de reiniging en desinfectie van instrumenten minimale eisen opgesteld; instrumenten dienen te worden gereinigd  in een ultrasoon en daarna te worden gedesinfecteerd door onderdompeling van 5 minuten in alcohol 70%. Op deze wijze zijn ziekteverwekkende micro-organismenen teruggebracht tot een aanvaardbaard niveau. 

Door mijn ervaring bij een Podotherapie praktijk, waar ik één dag in de week werk, kwam ik in aanraking met het steriliseren van instrumenten in een b-autoclaaf.Pedicurepraktijk De Voetfactor Terwolde b-autoclaaf

Door het  steriliseren  in een b-autoclaaf worden ook virussen, bacteriën en schimmels  gedood. Sinds juni 2018 worden de instrumenten bij Pedicurepraktijk De Voetfactor daarom gesteriliseerd in een b-autoclaaf. De hoogst mogelijke vorm van hygiëne voor instrumenten.

Uiteraard is naast de hygiëne van instrumenten, ook de reiniging en desinfectie van textiel, oppervlakken, materialen en handen in de praktijk van  belang. De Voetfactor voldoet ruimschoots aan de hiervoor geldende richtlijnen van de branchecode voor het voetverzorgingsbedrijf.